• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ३ जानेवारी, २०१७

  आणेवारी नुसार खातेदारांचे क्षेत्र काढण्‍याचे सॉफ्टवेअर( new version)

  गाव नमुना 7/12 वरिल खातेदारांचे आणेवारी नुसार क्षेत्र काढणे  आपनास सुत्र माहीत नसेल तर कठीण व अवघड जाते  त्‍या साठीच कोणतेही सुत्र न वापरता खातेदारांचे आणेवारी नुसार क्षेत्र  काढण्‍यासाठी श्री ईकबाल मुलानी कोरेगांव जि.सातारा यांनी अत्‍यंत सोप्‍या पध्‍दतीचे आणेवारी नुसार खातेदारांचे क्षेत्र काढण्‍याचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.  या सॉफ्टवेअर चा उपयोग सर्वांना व्‍हावा या साठी डॉ.संजय कुंडेटकर,उपजिल्‍हाधिकारी सातारा यांनी ते उपलब्‍ध करुन दिले आहे. खाली दिलेल्‍या लिंक वरुन सदर सॉफ्टवेअर मिळवीता येईल. महसुल मधिल सर्व कर्मचारी /अधिकारी यांना अत्‍यंत उपयुक्‍त सॉफ्टवेअर
  (नविन बदलासह तयार केले आहेत.NLRMPसाठी आवश्‍यक बदल करण्‍यात आले आहे.)

  🔶 आपला🔷
    कामराज चौधरी
  तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
  www.talathiinmaharashtra.in
  🔶🔵🔴🔶🔵🔴🔶🔵🔴🔶

  २ जानेवारी, २०१७

  Forticlient SSLVPN सॉफ्टवेअर online लॉग ईन करण्‍याची पध्‍दती.

  NLRMP मधिल सर्व URL ला  तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना आपल्या Laptop लॉग ईन करण्‍यासाठी Laptop वर VPN कनेक्टीव्हीटी आवश्‍यक आहे. त्‍या साठी सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी  Forticlient SSLVPN Software  वापरतात परंतु ते Software  वापरतांना आपनास ब-याच  अडचणी येत  आहे  जसे की वारंवार disconnect होणे, लॉग इन न होणे किंवा लॉग इन साठी बराच वेळ  लागणे. या सर्व समस्‍ये वर  एक उपाय म्‍हणुन सदर Software जर आपन online वापरले तर या सर्व समस्‍या दुर होण्‍यास  मदत होईल. सदर Software online वापरण्‍याची कार्यपध्‍दती खालील PDF फाईल मध्‍ये दिली आहे. त्‍या प्रमाणे कार्यवाही करता येईल. 
  ·        मुळ संकल्‍पना *
  श्री ईकबाल मुलानी रा.कोरेगांव जि सातारा.
  ·         Created by *
  कामराज ब चौधरी तलाठी पुसद  जि यवतमाळ