• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  गाव नमुने १ ते २१.  गाव नमुने


  अनुक्रमांक  गाव      नमुना           विवरण
  एकजमिनीची नोंदवही
  (आकारबंद जमाबंदी मिस्ल-शेतवारपत्रक)
  एक - अवन जमिनीची नोंद वही
  एक -बबिन भोगवटयाच्या (सरकारी) वन जमिनीची नोंद वही
  एक -कभोगवटदार वर्ग दोन म्हणून मंजूर केलेल्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतीकडे निहीत केलेल्या जमिनी यांची नोंद वही
  एक - डकुळ वहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेच्या कमाल मर्यादा ) अधिनियम, १९६१ यांच्या उप बंधानुसार अतिरिक्त म्हणून घोषित केलेल्या जमिनी दर्शविणारी नोंद वही
  एक - इअतिक्रमण नोंद वही
  दोनअकृषिक महसुलांची नोंदवही
  तीनदुमाला जमिनीची नोंद वही
  चारसंकीर्ण जमीन महसुलाची नोंदवही (सिवाई आमदनी--सिवाई जमावबंदी)
  १०पाचक्षेत्र आणि महसूल यांचा सर्वसाधारण गोषवारा ( ठरावबंद-किस्ताबंदी खतावणी-जमाबंदी पत्रक)
  ११सहाफेरफारांची नोंद वही
  १२सहा - अविवादग्रस्त प्रकरणांची नोंदवही
  १३सहा - बप्रकरणांची नोंदवही
  १४सहा - कवारसा प्रकरणांची नोंदवही
  १५ नवीन उप विभाग ( पोट हिस्से) नोंदवही
  १६सात, ७ अ, १२गाव नमुना सात, सात अ व बारा
  १७सात अकुळ वहिवाट नोंदवही
  १८सात बअधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्ज्जात असल्याचे मानण्यात येणाऱ्या व्यक्ती व्यतिरिक्त जमीन कब्ज्जात असलेल्या इतर व्यक्तींची नोंदवही
  १९आठ - अधारण जमिनीची नोंदवही
  २०आठ - ब ठराव बंदातील सव: बाबींचे येणे व वसुली चे पत्रक
  २१आठ - कमागण्या व वसुली यांच्या खातेवाही आणि जमीन महसुलाखेरीज इतर बाबी ( उदा. बांधबंदिस्तीविषयक येणे रकमांव्यतिरिक्त पाटबंधारे विषयक येणे रकमा, पोट-हिस्सा भूमापण फी, विक्रीकर, आयकर इ.) यांचा चाचणी ताळेबंद यांची नोंदवही
  २२आठ - डतलाठ्याने / मंडल निरीक्षकाने वसूल केलेल्या सरकारी येणे रकमांची व इतर रकमांची रोख नोंदवही
  २३नऊदैनिक व जमा पुस्तक
  २४नऊ - अशासनाला प्रदान केलेक्या रकमांच्या पावत्या
  २५नऊ - बतलाठ्याने ठेवावयाची गाव नमुना नऊची पावती पुस्तके व इतर यांच्या संग्रहाची नोंद वही
  २७अकरा(पिकाची आकडेवारी)
  २८तेरालोकसंख्या, गुरे व शेतकी अवजारे दर्शविणारी नोंदवही
  २९चौदापाणी पुरवठ्याच्या नोंद वही
  ३०पंधराआवक जावक नोंदवही
  ३२सतराप्रकरण प्रतिवृत्त
  ३३अठराआवक-जावक नोंदवही मंडल निरीक्षक/मंडल अधिकारी यासाठी
  ३४एकोणीस
  ३५वीसतलाठी / मंडळ अधिकारी यांच्या करिता पोष्टाच्या सरकारी तिकिटांची नोंद वही
  ३६
  एकवीसमंडल निरीक्षक / मंडल अधिकारी यांची मासिक दैनंदिनी

  ४ टिप्पण्या:

  नमस्‍कार.....! आपन या संकेतस्थळाला भेट दिल्‍याबद्यल धन्‍यवाद.