• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  १६ फेब्रुवारी, २०१६

  महत्वाचे फेरफारांचे प्रकार व त्यावरील कार्यवाही. (हक्क नोंदणी)

       महसुल विभागात कार्यरत तलाठी / कर्मचारी यांना योग्य व सविस्तर मार्गदर्शनासाठी मा.डॉ.संजय कुंडेटकर सर उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी ' महसुली कामकाज पुस्तीका " हे मार्गदर्शक पुस्तक प्रकाशित केले आहे. त्या मार्गदर्शिके नुसार तलाठी यांचे दैनिक कामकाजातील भाग "हक्क नोंदणी" फेरफाराचे एकुण ३३ प्रकार दिले आहे ते सर्व प्रकार "महाराष्ट्रातील तलाठी " ह्या संकेत स्थळावर प्रकाशित करण्यात येत आहे. खालिल लिंक (दुव्याचा) वापर करुन ते मिळवता येईल.  
  संदर्भ 'महसुली कामकाज पुस्तीका" लेखक मा.डॉ.संजय कुंडेटकर सर उपजिल्हाधिकारी सातारा dcsanjayk@gmail.com

  ११ फेब्रुवारी, २०१६

  DCPSकपातीचे वार्षिक विवरण (R3-Report)शोधण्याची पध्दती.

                                            १ नोंव्हे २००५ नंतर शासकिय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचारी / अधिकारी यांना अंशदायी निवृत्ती योजना DCPS लागु केली आहे त्या नुसार आपले मासीक पगारातुन दरमाह १०% रक्कम कपात करण्यात येते व तेवढीच रक्कम शासन जमा करत असते. त्या कपाती नुसार सन २००७-२००८ पासुन ते सन २०१४-२०१५ पर्यंतचे वार्षिक विवरण ( Form R3-Report)आपले सेवार्थ खातेवर देण्यात आले आहे. ते सर्व विवरण पाहुन missing amount बद्यल प्रस्ताव सादर करुन हि रक्कम आपले खात्यात जमा करुन घ्यावी लागेल.खालिल दोन्ही लिंक चा वापर करुन आपन आपले R3report पाहु शकता व missing amount शोधुन
  ते आपले DCPS खात्यात जमा करु शकाल.  ८ फेब्रुवारी, २०१६

  अाॅनलाइन ७/१२ च्या PDF merge करण्याची पध्दती

                                                मा. जमाबंदी आयुक्त पुणे यांचे दि ०३/१२/२०१५ चे परिपत्रकानुसार ७/१२ तंतोतंत जुळविण्यासाठी ऑनलाईन ७/१२ चे pdf तयार करणेकरिता आपनास
  https://10.187.203.108/OPG ही URL देण्यात आली आहे त्या नुसार pdf तयार झाल्यावर त्या एकुण ७/१२ च्या संखेनुसार DOWNLOAD होतात.त्या सर्व स्वतंत्र ७/१२ च्या PDF एकाच PDF फाईल मध्ये तयार करणे साठी खालील लिंक चा वापर करून PDFMERGETOOLहे सॉफ्टवेअर मिळवा.