• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ८ नोव्हेंबर, २०२३

  तलाठी दप्तरातील महसूल विषयक करांचा भरणा करणे करीता नागरिकांना ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध


  तलाठी दप्तरातील महसूल विषयक करांचा भरणा करणे करीता नागरिकांना ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध नागरिकांना तलाठी स्तरावरील महसूल कराचा भरणा करण्याकरिता ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध करून देणारे तलाठी साजा पुसद खंड दोन तालुका पुसद जिल्हा यवतमाळ येथील श्री कामराज चौधरी तलाठी पुसद खंड 2 यांनी हा प्रयोग राज्यात प्रथम केला आहे. राज्य शासनाने तलाठी यांचे संपूर्ण दप्तर सन 2023 24 पासून ऑनलाईन करण्याचे निश्चित केले वरून सर्व राज्यातील तलाठी दप्तर हे ई- चावडी या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन केले आहे तलाठी दप्तरातील महत्त्वाचा विशेष भाग म्हणजे महसूल विषयक कर/वसुली ही देखील ऑनलाइन मागणी निश्चिती करिता उपलब्ध करून दिली आहे त्यानुसार तलाठी आपले सजा अंतर्गत मागणी ऑनलाइन पद्धतीने निश्चित करून महसूल कर वसूल करत आहे परंतु नागरिकांना सदर कराचा भरणा हा रोख पद्धतीने करावा लागत आहे थेट ऑनलाइन पर्यायने भरणे करिता उपलब्ध करून देण्यात आला नाही त्यामुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालय मध्ये जाऊन महसूल कराचा भरणा रोखपद्धतीने करावा लागतो. आजच्या ह्या तंत्रज्ञानाच्या युगात ह्यात बदल होणे आवश्यक असल्याने नेमकी हीच बाब हेरत आणि नागरिकांची निकट लक्षात घेता पुसद खंड दोन तालुका पुसद जिल्हा यवतमाळ सज्याचे तंत्रस्नेही तलाठी श्री कामराज बसवण्णा चौधरी यांनी त्यांचे सज्यातील खातेदार /नागरिकांना त्यांच्याकडे असलेल्या महसुली कराचा भरणा करणे करिता ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. नागरिक जेव्हा तलाठी कार्यालयात महसुली कराचा भरणा करण्याकरिता येतात तेव्हा सदर तलाठी हे त्यांचे गावातील महसूल मागणीनुसार त्यांची पावती तयार करतात व नागरिक जर तो भरना रोख स्वरूपात न करता ऑनलाईन करण्याची विनंती करीत असेल तर त्या पावतीची सदर तलाठी हे ग्रास प्रणालीवर चलन तयार करतात व चलन रक्कम भरणे करिता यूपीआय पर्यायचा वापर करून किंवा QR कोड स्कॅन चा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध करून देतात त्यानुसार नागरिक खातेदार हे त्यांचे मोबाईल वरून यूपीआय पर्यायातून QR कोड स्कॅन करून सदर कराचा भरणा करतात. आणि नागरिकांचा कराचा भरणा तात्काळ शासन जमा होतो. या प्रयोगाचा /कल्पनेचा वापर करून संपूर्ण राज्यात हा प्रयोग केल्यास महसूल विषयक कराचा भरणा व इतर करांचा भरणा करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे..  श्री कामराज चौधरी तलाठी पुसद खंड 2 
  ता पुसद जिल्हा यवतमाळ 
   www.talathiinmaharashtra.in   २७ जानेवारी, २०२३

  7/12 कसा वाचवा


  शेतकरी बांधवानसाठी सर्वात महत्वाचा उतारा म्हणजे 7/12, हा 7/12 कृषक व अकृषक या 2 रूपात असतो त्यावर कोणत्या बाबी नमूद असतात या बाबत माहिती खालील बॅनर वरून आपल्याला सहज  लक्ष्यात येईल.

  7/12 वाचन   लेखन व निर्मिती

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जि यवतमाळ