• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २१ जानेवारी, २०१६

  इन्कम Tax फाईल. (Software)

  •  आपले इन्कम TAX आपणच भरा..
  👉🏻खालील लिंकवर  क्लिक करुन फाईल डाउनलोड करा. संगणकावर ती फाईल Excel मध्ये ओपन होईल. Payment Sheet वर आपले मार्च व जुलैचे बेसिक, ग्रेडपे सह ॲड करा तसेच आपले  deduction त्यामध्ये टाका.

  👉🏻D.A diff. यामध्ये जुन 2015 च्या पगारात व आता जाने  2016 ला मिळेल  ते  DA arress. मिळाले आहे ती रक्कम तेथे टाका.

  👉🏻तुमचा income tax फॉर्म Tax Sheet वर तयार होईल. आता त्याची प्रिंट काढून फॉर्म सबमिट करा.
  👉🏻खालील लिंकवर क्लिक करुन इन्कम Tax फाईल डाउनलोड करा.

       (संकलन :- श्री सुधाकर गिेरे  तलाठी  ता.खामगांव  ) 


  १३ जानेवारी, २०१६

  बल्क प्रिंटींगची सुविधा उपलब्ध करुन देणे बाबत (online PDF generation)

       ई- फेरफार प्रकल्पा अंतर्गत संगणकीय  ७/१२ मध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी असल्याने  मा.जमाबंदी आयुक्त पुणे यांनी मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाने दि. ०३/१२/२०१५ रोजी परीपत्रक काठुन ७/१२ दुरुस्तीचे आदेश दिले आहेत सदर आदेशानुसार आता ऑनलाईन ७/१२ pdf स्वरुपात  बल्क प्रिंटींगची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे  (online PDF generation) https://10.187.203.108/OPG हया लिंक वर उपलब्ध आहे.सदर बल्क प्रिंटींगची सुविधा उपलब्ध करुन देणे बाबत (online PDF generation) usermanual डाऊनलोड करण्यासाठी खालिल लिंक वर जावुन मिळवा.
  ४ जानेवारी, २०१६

  ऊपयुक्त फार्म.

  शासकिय सेवेत असतांना ज्या प्रमाणे आपनास आपले पदास असलेले संपुर्ण कर्तव्य पार पाडावे लागते त्यानुसार खाली नमुद केल्या प्रमाणे  आपनास काही सोई सुविधा सुध्दा आहेत त्यातील काही निवडक सुविधा आवश्यक  नमुन्यासह दिल्या आहे.
   
  -: ऊपयुक्त फॉर्म :-
  ➡१. शासकिय गृह कर्ज घेण्‍याकरिता करावयाच्‍याअर्जाचा नमुना
  ➡२. वैद्यकिय प्रतिपूर्ती करिता करावयाच्‍या अर्जाचा नमुना (इंग्रजी)
  ➡३. वैद्यकिय प्रतिपूर्ती करिता करावयाच्‍या अर्जाचा नमुना (मराठी)
  ➡४. मोटार कार/ मोटार सायकल/ स्‍कुटर/मोपेड /वैयक्‍तीक संगणक खरेदी करण्‍यासाठी करावयाच्‍या अग्रीम अर्जाचा नमुना
  ➡५. राज्‍य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ खालील लाभांसाठी नामनिर्देशन (प्रपत्र ७ )
  ➡६. कुटूंब निव्रत्‍ती वेतना साठी नामनिर्देशन (नमुना ई )
  ➡७. निव़त्‍ती वेतनासाठी लागणारे फॉर्म नमुना-१,२, ३, ४, ५, हयात प्रमाणपत्र ,
  विभागाने भरावयाचे विवरणपत्र. वरिल सर्व अर्ज व विवरण पत्र मिळविण्यासाठी
  http://goo.gl/XVcLNX ह्या लिंक चा वापर करा.