• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  १४ ऑक्टोबर, २०१५

  ISM 3.0 मधिल Monoligual(DV-TT),Bilingual(DVB-TT) font UNICODE मध्ये रुपांतरीत करण्याची सोपी पध्दती.

                                                 महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार आता संपुर्ण राज्यातील कार्यालयीन
   कामकाज हे UNICODE भाषेत करावयाचे आहे. परंतु आपन या पुर्वी ism3.0 मधिल Monoligual(DV-TT),
   Bilingual(DVB-TT) font वापरुन MS-EXCEL किंवा MS-WORD मध्ये अनेक फाईल, खातेदार यादी 
  ईत्यादी बनविलेल्या आहेत. त्या आता आपनास पुढील कार्यासाठी जशास तशा UNICODE मध्ये रुपांतरीत 
  करुन वापरता येईल. त्या साठी आपल्या संगणकावर किंवा लॅपटॉप वर ISMv6.1 or ISMv6.3 हे सॉफ्टवेअर install असणे गरजेचे आहे. त्याकरीता व आपल्या ism3.0 मधील फाईल UNICODE मध्ये रुपांतरीत 
  करणेसाठीच्या संपुर्ण माहीती करीता खालील लिंक (दुव्यावर जा.)