• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २२ फेब्रुवारी, २०२४

  Income Tax Software 2023-24

   सन 2023-24 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी-2024 महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही  आयकर कर थकबाकी असेल तेवढा सर्व आयकर माहे फेब्रुवारी-2024 च्या महिन्या मधून पूर्णपणे कपात करावयाचा आहे .त्याकरिता आयकर चे दोन भाग करण्यात आलेले आहे.

  जुन्या स्लॅप इन्कमटॅक्स आणि  नवीन स्लॅप ( Inome Tax Calculation u/s 115BAC ) इन्कमटॅक्स त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरीता एकत्रीत अशी माहिती एकाच EXL.FILE मध्ये देण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणता स्लॅब योग्य आहे ते पाहता येईल.

  Income Tax Software GPS NPS
  निर्मिती
  श्री सुधाकर गिरे तलाठी तथा ई-चावडी समन्वयक 
   ई-फेरफार प्रकल्प, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय ,पुणे

  संकलन व प्रसिद्धी 
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ