• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ३० नोव्हेंबर, २०१६

  ACTIV X CONTROLL(INTERNET EXPLORER) SETTING SOFTWEAR

                     राष्‍ट्रीय भुमी आधुनीकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्‍यात ई- फेरफार प्रकल्‍प सर्व तालुक्‍यात कार्यंवित झाला आहे. त्‍यात मागील काही दिवसान पासुन बदल करण्‍याचे कार्य चालु आहे.त्‍या नुसार प्रत्‍येक विभागास नविन सर्वर देण्‍याची कार्यवाही सुरु आहे.व काही जिल्‍हयांचा 7/12 चा डेटा नविन सर्वर वर हस्‍तांतरीत झाला आहे. त्‍यामुळे सदर सर्वर वर login होणे करिता आवश्‍यक INTERNET EXPLORER वरील security settingenable कराव्‍या लागतात त्‍यास आपला बराच वेळ जातो व काही setting करावयाच्‍या राहील्‍यास login होत नाही व परत वारंवार settingsकराव्‍या लागतात. हासर्वांना होणारा त्रास वाचवण्‍यासाठी ACTIV X CONTROLL(INTERNET EXPLORER)  SETIING SOFTWEAR मा श्री ईकबाल मुलानी यांनी तयार केले असुन डॉ.संजय कुंडेटकर सर उपजिल्‍हाधिकारी सातारा यांनी सर्वान करिता उपलब्‍ध करुन दिले आहे. सदर SETIING SOFTWEAR खालिल लिंक वरुन डाऊनलोड करुन घ्‍या व laptopवर run करा. active x controll (internet explorer)च्‍या सर्व settings सेकंदात reset करा
  ११ नोव्हेंबर, २०१६

  शेतातील रस्‍ते व नकाशे

                           कोणत्‍याही गावाचा नकाशा पाहीला की, त्‍यात प्रदेश वर्णनात्‍मक  तपशिल जसे नदी ,नाला,तलाव ,विहीर,झााडे, पर्वत,टेकडी,झुडपी,जंगल इत्‍यादी तसेच तसेच रस्‍ते ,लोहमार्ग हे सुद्धा आढळतात . रस्‍त्‍याविना गाव नकाशा असणे अशक्‍य प्राय आहे. शेतातील रस्‍ते हे सन 1928चे वेळी जमाबंदी झाल्‍यापासुन आजतगायत काही गावात त्‍यात बदल झाला आहे. शेतामधिल रस्‍तांचा उद्देश हा की,शेतमालकास त्‍यांचे शेतातील होणारे  उत्‍पन्‍न हे बैलगाडीने /डोक्‍यावरुन वाहुन किंवा अन्‍य वाहनाने वाहुन नेता आले  पाहीजे प्रत्‍येक स.नं. चे धारकास एकमेकाचे धु-यावरुन जाणे येण्‍याचा हक्‍क आहे.                      महसुल विभागातील दैनिक कामकाजातील एक विषय म्‍हणजे शेतातील रस्‍ते या वर ब-याच प्रमाणात वाद व समस्‍या निर्माण होतात त्‍या वेळेस आपनास त्‍या गावातील नकाशा पहावा लागतो व त्‍या नकाश्‍या वरिल खुणां नुसार रस्‍त्‍याची लांबी रुंदी ठरवावी लागते. परंतु हृया खुणांची व त्‍यांच्‍या लांबी व रुंदी ची माहीती वेळेवर  उपलब्‍ध होत नाही. त्‍या करिता नकाशातील रस्‍त्‍यांचे प्रकार,त्‍यांची रुदी व रस्‍ते दर्शविण्‍या करिता वापरावयाची चिन्‍हे  इत्‍यादी बाबींचा तपशिलाची माहीती लेख महसुल कर्मचारी / अधिकारी व शेतकरी वर्ग यांचे साठी तयार केला आहे. खालील लिंक वर जावुन सदर लेख मिळवीता येईल.  ----------------------
  👉लेख👈
  कामराज ब चौधरी 
  तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ 
  ckamraj@outlook.com 
  ---------------------