• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  १० नोव्हेंबर, २०२२

  ई चावडी मागणी निश्चिती व कामकाज

   ई चावडी प्रकल्पा अंतर्गत पुढील टप्प्यात प्रत्येक तहसील निहाय 15 नवीन गावांची इ चावडी साठी निवड केली आहे .त्यात आता प्रत्यक्ष काय कामकाज करावे या बाबत मंडळ अधिकारी जिल्हा अकोला  श्री अन्सार शेख यांनी त्यांचे you tube चॅनेल वर व्हिडिओ तयार केला आहे तो आपल्याला प्रत्यक्ष कामकाज करतांना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. खालील लिंक वरून तो आपण पाहू शकतो व संग्रही ठेऊ शकाल..  गाव नमुने तपशील


  अहवाल पाहणे 


  नमुने कसे भरावे 
  मागणी दुरुस्ती 
  निर्मिती

   श्री अन्सार शेख मंडळ अधिकारी अकोला

  प्रसिद्धी

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद

  १३ ऑगस्ट, २०२२

  ई पीक पाहणी सुधारीत मोबाईल ॲप :व्हर्जन 2

  शेतकरी बांधवांनी शेतातील पीकांची/फळे माहिती (हंगाम निहाय )थेट गाव नमुना 7/12 मध्ये दर्शविण्यासाठी ई पीक पाहणी प्रकल्प पुर्ण् राज्यात सन 2020-21 पासून  राबविण्यात येत आहे.यासाठी आम्ही राज्यातील तलाठी/मंडळ अधिकारी तसेच शेतकरी बांधवांना या प्रकल्पाची परिपुर्ण माहिती होण्यासाठी पीपीटी तयार केली असून ती सर्वासाठी उपयोगी होईल असा आमचा मानस आहे… तसेच ज्याठिकाणी शेतकरी बांधवांची कार्यशाळा/तलाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतील त्याठिकाणी ही पीपीटी उपयुक्त ठरेल,यामध्ये ई पीक & nbsp; ॲप मधील नवीन सुधारणा,कामकाज टप्पे इ. माहिती सविस्तर पणे दिलेली आहे.


  ई पीक पाहणी सुधारीत मोबाईल ॲप :व्हर्जन 2 PPT


  सौजन्य

  महाराष्ट्रातील तलाठी…परिवार.  २ जुलै, २०२२

  गाव नमुना सहा क मध्ये अतिरिक्त तपशील

  1.सहा क भरल्यानंतर त्यामध्ये कोणताही अतिरिक्त तपशील यापुर्वी आपल्याला भरता येत नसे,मात्र आता सुविधा मेन्यू तील वारस नोंदवही मधील गाव नमुना 6 क वारस नोंदवही प्रमाणीत वारस फेरफारांच्या व्यवहाराची अतिरिक्त माहिती भरणे या पर्याय चा वापर करावा… ( मंडळ अधिकारी यांनी सहा क  मंजुर केल्यानंतर ही सुविधा वापरता येईल.)


   2. येथे ज्या वारस नोंदी मध्ये आपणास अतिरिक्त तपशील भरायचा आहे तो फेरफार क्र. निवड करावा,खालील प्रमाणे माहिती भरण्यासाठी उपलब्ध होईल.. खालील Blank Box मध्ये आपणास आवश्यक ती अतिरिक्त माहिती भरता येईल 


  3. अतिरिक्त माहिती भरुन झालेनंतर माहिती साठवा करावी 


  4.अतिरिक्त भरलेला तपशील फेरफार मध्ये दिसून येईल…


  गाव नमुना 6 क अतिरिक्त माहिती PPT

  *REMARK* 

  माहिती साठवा करून झालेनंतर अजुनही आपणास काही माहिती भरायची आवश्यक वाटत असल्यास पुन्हा फेरफार निवड करून माहिती भरता येईल.मात्र नमुना 9 / वर्दी नोटीस ची प्रिंट काढल्यानंतर अतिरिक्त माहिती भरण्यासाठी फेरफार क्रमांक उपलब्ध/ खुला होणार नाही..

  तसेच सहा क मधील मूळ तपशील edit/बदल करता येणार नाही

  यांची नोंद घ्यावी

  PPT निर्मिती 

  शशिकांत सानप तलाठी जुई जि रायगड


  २१ जून, २०२२

  ई-चावडी गाव नमुना 1 ची माहिती भरणे📝

  ई-चावडी मध्ये सर्व नमुने ऑनलाईन भरावे लागणार आहे त्या अनुषंगाने राज्यातील 365 तालुक्यातील प्रायोगिक तत्वावर 1 गावाची निवड केली आहे.. त्या गावातील ई चावडी मध्ये गाव नमुना 1 ची माहिती कश्या प्रकारे भरावी या बाबत सविस्तर   माहिती या video मध्ये दिली आहे.. त्या माहितीचा उपयोग करून योग्य पद्धतीने माहिती भरण्यास मदत होईल..


  ई-चावडी  गाव नमुना 1 ची माहिती भरणे  https://www.talathiinmaharashtra.in/p/youtube.html?m=1


  प्रसिद्धी

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद

  डिझाईन व चॅनल निर्मिती 

  इकबाल मुलाणी सातारा


  www.talathiinmaharashtra.in


  २० जून, २०२२

  ई-चावडी महाराष्ट्र

  सर्वांना कळविण्यात आनंद होतो की, DILRMP प्रकल्पातंर्गत शासनाने नव्याने सुरु केलेल्या ई-चावडी प्रकल्पा संबंधी विस्तुत माहीती  देण्या साठी  ई-चावडी महाराष्ट्र Youtube चॅनल  नव्याने तयार केले आहे.सदर चॅनेल चे माध्यमातुन या पुठे ई-चावडी विषयीचे सर्व  माहीती  आणी  ई फेरफार बाबत ची सर्व माहीती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तरी सर्वांना विनंती की आपन सर्वांनी सदर ई-चावडी महाराष्ट्र Youtube चॅनल ला भेट द्यावी व SUBSCRIBE करावे. आजचा पहीला video 


  आपला

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जि यवतमाळ

  www.talathiinmaharashtra.in

  डिझाईन व निर्मीती.

  ईकबाल मुलाणी सातारा.

  १४ मे, २०२२

  तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा रद्द झालेला नाही. न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले होते ?

   या व्हिडिओमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने नोंदणी कायद्याबद्दल नेमका काय निर्णय दिला आहे याबद्दल सविस्तरपणे सांगण्यात आले आहे. यापुढे प्रत्येक नागरिकाने जमीन खरेदी करताना, अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.  एखाद्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचा दस्त जर कायदेशीर तरतुदी विरुद्ध असेल तर कदाचित त्याची नोंदणी होईल परंतु सातबारा सदरी नाव दाखल होणार नाही याची नोंद घ्यावी.

   त्यामुळे कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार करताना तो व्यवहार प्रचलित कायद्याविरुद्ध नाही याची प्रत्येकाने खात्री करून घ्यावी ही नम्र विनंती.  २ एप्रिल, २०२२

  तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुने 1 ते 21

  तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुने 1 ते 21 | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी | Mahsul Guru


  २१ फेब्रुवारी, २०२२

  Income Tax Software 2021-2022

   सन 2021-22 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी-२०२२ महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही  आयकर कर थकबाकी असेल तेवढा सर्व आयकर माहे फेब्रुवारी-२०२२ च्या महिन्या मधून पूर्णपणे कपात करावयाचा आहे .त्याकरिता आयकर चे दोन भाग करण्यात आलेले आहे.

  जुन्या स्लॅप इन्कमटॅक्स आणि  नवीन स्लॅप ( Inome Tax Calculation u/s 115BAC ) इन्कमटॅक्स त्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता एकत्रीत अशी माहिती एकाच EXL.FILE मध्ये देण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणता स्लॅब योग्य आहे ते पाहता येईल.

  Income Tax Software GPF  निर्मिती
  श्री सुधाकर गिरे तलाठी खामगाव जिल्हा बुलढाणा

  संकलन व प्रसिद्धी 
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ  ३१ जानेवारी, २०२२

  🌎 One Click Software 🌏

  Dsc लॉगिन करिता आवश्‍यक Windows Update झाल्यावर होणारा प्रॉब्लेम किंवा Format केल्याच्या नंतर Explorer & Microsoft Edge

  🌍 Internet Option Enable करावे लागतात वरील  Security Setting Enable कराव्‍या लागतात त्‍यास आपला बराच वेळ जातो व काही Settings करावयाच्‍या राहील्‍यास Login होत नाही व परत वारंवार Settings कराव्‍या लागतात. हा होणारा त्रास वाचवण्‍यासाठी ActiveX Controls (Internet Explorer) New Updated-2022 हे  सर्वांकरिता उपलब्‍ध करुन दिले आहे. सदर Setting Software' One Click  व Raptop वर Run करा. ActiveX Controls (Internet Explorer) च्‍या सर्व Settings सेकंदात करा....🙏🙏

  तलाठी:- ज्योती इंदल गुसिंगे
  Arjitsingal@gmail.com
  Youtube Channel 🎥
  https://youtube.com/channel/UCbVfiI658_VbzuBk8CO_dyg
  https://www.youtube.com/watch?v=51fN45MEAxo 
  https://www.youtube.com/watch?v=H9poaxnvy5A
  खालिल लिंक वरुन डाऊनलोड करा👇


  संकलन व प्रसिद्धी
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ

  २७ जानेवारी, २०२२

  गाव नमुना 8ब,8ड ब,10 तेरीज file..


  तलाठी यांनी सेवेत आल्यावर त्यांनी कोणते कार्य करावे कोणती नमुने दप्तरी असावे तलाठी यांचे कार्य व कर्तव्ये हे महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमात दिले आहे आणी त्या नुसार तलाठी हे करतही असतात .. बदलत्या काळानुसार यात बदल होत आहेत .. तलाठी दप्तरात काही नमुने ऑनलाईन सुद्धा झालेले आहे . त्या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून तलाठी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रातील वसुली साठी आवश्यक गाव नमुना 8 ब हा सहज व सोप्या पद्धतीने एक्सल शीट कसा तयार करावा या बाबत व्हिडिओ व एक्सल file  (8 ब )8 ड)10 तेरीज ( 1 ची तेरीज ) ऑटोमॅटिक तलाठी:-ज्योती इंदल गुसिंगे रा. जि.जालना ता.अंबड गांव. निहालसिंगवाडी ता. अमळनेर जि. जळगांव 

  यांनी सर्वांन साठी उपलब्ध करून दिले आहे. 

  खालील प्रमाणे त्यात बदल करून काम करू शकतो

   अ.क्र. सुचना करावयाची कार्यपध्दती

  गावाचे नाव बदलवणे गावाचे नाव शिट वर वर्ष व गावाचे नाव बदलवणे

  तेरीज १ तेरीज १ ले पान या शिट गोषवारा वर कोणतेही काम करु नये.

  खातेदाराचे नाव गावाचे ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील नावे कॉपी करुन पेस्ट करावी

  एकूण क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी.) गावाचे ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील एकुण क्षेत्र कॉपी करुन पेस्ट करावी

  मागील थकबाकी मागील वर्षी ८ ब मधे ज्या खातेदार यांचे खात्यावर जी थकबाकी असेल ती रक्कम नमुद करावी

  आकारणी गावाचे कृषीक (शेतीचे) ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील आकारणी ची रक्कम कॉपी करुन पेस्ट करावी

  आकारणी गावाचे अकृषीक ( बिनशेती ) ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील आकारणी ची रक्कम कॉपी करुन पेस्ट करावी

  पावती नं.                या ठिकाणी ज्या खाते क्रमांकाची पावती आहे त्यांचे नावासमोरील कॉलममध्ये शेतसारा किर्द मधील पावती क्रमा

  पावती दिनांक या ठिकाणी ज्या खाते क्रमांकाची पावती आहे त्यांचे नावासमोरील कॉलममध्ये शेतसारा किर्द मधील पावतीचा दिनांक टाकावा

  १० एकूण वसुली या ठिकाणी ज्या खाते क्रमांकाची पावती आहे त्यांचे नावासमोरील कॉलममध्ये शेतसारा किर्द मधील पावतीची एकुण रक्कम टाका

  ११ संपर्क याबाबत कुठलीही अडचण असल्यास खालिल मेल वर संपर्क करावा.             Arjitsingal@gmail.com


  8ब,8ड,10 ची तेरीज एक्सल file

   
                                                                           8 ब प्रींट करणे बाबत  संकलन

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ