• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २१ फेब्रुवारी, २०१९

  Income Tax Software 2018-2019


  • प्रत्‍येक शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना प्रत्‍येक आर्थिक वर्षात आपल्‍या एकत्रीत वार्षिक आय नुसारआयकर विवरण पत्र भरावे लागते (FORM NO 16).या बाबत आपनास फारशी माहीती नसते व असली तरी ती तयार करण्‍यास फारसा वेळ नसतो. या सर्व बाबींचा विचार करुन सर्व शासकिय कर्मचारी/अधिकारी यांचे करिता श्री.सुधाकरजी गिरे, तलाठी- खामगांव जि. बुलढाणा यांनी अगदी सोपे व सुटसुटीत INCOME Tax (FORM NO 16) Software तयार केले आहे. व सर्वांना त्‍याचा उपयोग व्‍हावा या साठी ते #"महाराष्‍ट्रातील तलाठी" या आपल्‍या संकेत स्‍थळावर उपलब्‍ध करुन दिले आहे.या Software मध्‍ये केवळ तुमचे चालु महीण्‍याचे Basic pay व  इतर Deduction  टाकावे आपले FORM NO 16 लगेच तयार होईल. तेव्‍हा सदर Software डाऊनलोड करणे करिता खालील लिंक वर जावे. 


  आयकर कपात माहिती-आर्थिक वर्ष-२०१८-१९

                          आर्थिक वर्ष-२०१८-१९ या वर्षा करिता करपात्र उत्त्पन्न २.५० लाखाचे पुढे आहे. बजेट -२०१८ नुसार सर्व कर्मचारी आणि करदात्यांना स्टडर्ड डिडक्शन रु.४०.००० /- देण्यात आले आहे. कपात मध्ये ८० सी सी ची मर्यादा १.५० लाख रु मागील वर्षा प्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. नवीन कर्मचारीवर्गा करिता Nps मध्ये हेणारी कपात ८० सी सी डी (२) Nps-I संपूर्ण सूट आणि Nps मध्ये हेणारी कपात ८० सी सी डी (२) Nps-II होणारी गुंतवणूक रु.५००००/- पर्यंत माफ करण्यात आले आहे. कलम ८७ ए- नुसार करपात्र उत्पन्न 3,50,000 /- चे आत आहे.त्यांना त्याचे देय करा एवढी मात्र कमाल २५०० /- इतकी सूट देण्यात आले.

  आयकर कलाम १० नुसार वजावटीस पात्र असलेले वाहतूक भत्ता व ओषधोपचाराच्या खर्चाची  (गंभीर आजार सोडून) सूट  या वर्षी रद्द करण्यात आले आहे. वरील प्रमाणे येणाऱ्या आयकरावर 3 % सेस चा  4 % करण्यात आले आहे.

    1. Standard Deduction (Rs 40,000) Budget 2018
    2.Additional Deduction u/c 80CCD (1b) NPS-II (Max Rs 50,000/-)
    3. 80 CCD (2)Nps -I Govt. Employees Pension Plan (u/s 80CCD)
    4. 80DDB Expenditure on Selected Medical Treatment for self/       
       dependent(Max Rs 1,00,000/-) only Medical Reimbuesment bill 
                     
  आयकर 2018-19 चे आयकर विवरण कसे भरावे या याबाबत माहिती खालील प्रमाणे आहे.
  सर्व प्रथम Microsoft Excel फाईल चे कर्मचारी प्रमाणे निवड करा सोबत दोन प्रकारच्या फाईल दिल्या आहे.
  1.Income Tax 2018-19 Dcps
  1.Income Tax 2018-19 Gpf
  निवडकेल्या नंतर Data_Sheet मध्ये सर्व कर्मचारी यांची माहिती उद. फेब्रुवारी-१९ चे वेतन व कपात भरावी.
  टिप :- बाकीच्या Sheet मध्ये कोणताही बदल करण्याची आवशकता नाही.
           हे संकलन शासनाच्या Income Tax Department, Government of India या संकेत स्थळावरील माहितीचा अभ्यास करून केले आहे.तथापि हा विषय अत्यंत विस्तृत असल्याने आवश्यक टीपचे संकलन करून करण्यात आले आहे.
  या व्यतिरिक्त कपात किवा इन्कमटॅक्स दार अधिक संदर्भांसाठी आयकर कायदा १९६१ व नियम १९६२ व त्यात झालेल्या सुधारणा मूळ मसुदेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
                                               

  *Softwareनिर्मिती
    श्री.सुधाकर रा.गिरे
    मो.क्रमांक 99-21-1234-21
   मेल- sudhakargire@gmail.com

  *संकलन व प्रसिध्‍दी* 
  कामराज चौधरी, तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
  www.talathiinmaharashtra.in

  १५ फेब्रुवारी, २०१९

  प्रधानमंत्री ‍क‍िसान सन्मान‍‍ न‍िधी याेजना ( प्रपत्र अ excel file XML fileमध्ये रुपांतरीत करण्‍याची पध्‍दत)

  प्रधानमंत्री क‍िसान सन्मान‍ न‍िधी योजना अंतर्गत पात्र शेतकरी यांची यादी ही
  www.pmkisan.nic.in हया पोर्टल वर अपलोड करावी लागनार आहे त्या साठी आपण
  तयार केलेली excel फाईल ही XML फाईल मध्ये रंपातरीत करुन अपलोड करावी
  लागणार आहे. ती प्रपत्र अ excel file  XML file मध्ये खालील पध्दतीचा अवलंब करुन
  रुपातरीत करता येईल.
  १) प्रपत्र अ excel file XML fileमध्ये रुपांतरीत करण्‍याची पध्‍दत.
  २) PMKISAN XSD File.
  3) XML file validation utility. ही utility वापरुन आपन तयार केलेली xml file
  योग्य (Valid) आहे किंवा नाही हे तपासुन पाहता येईल.
  (valid) योग्य XML फाईलच पोर्टल वर अपलोड केल्या जाईल.


  कामराज ब चौधरी
  तलाठी-पुसद जि यवतमाळ
  www.talathiinmaharashtra.in
  PMKISAN योजने संदर्भात अधिक माहीती साठी www.pmkisan.nic.in वर जा)