• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  ३१ जानेवारी, २०२२

  🌎 One Click Software 🌏

  Dsc लॉगिन करिता आवश्‍यक Windows Update झाल्यावर होणारा प्रॉब्लेम किंवा Format केल्याच्या नंतर Explorer & Microsoft Edge

  🌍 Internet Option Enable करावे लागतात वरील  Security Setting Enable कराव्‍या लागतात त्‍यास आपला बराच वेळ जातो व काही Settings करावयाच्‍या राहील्‍यास Login होत नाही व परत वारंवार Settings कराव्‍या लागतात. हा होणारा त्रास वाचवण्‍यासाठी ActiveX Controls (Internet Explorer) New Updated-2022 हे  सर्वांकरिता उपलब्‍ध करुन दिले आहे. सदर Setting Software' One Click  व Raptop वर Run करा. ActiveX Controls (Internet Explorer) च्‍या सर्व Settings सेकंदात करा....🙏🙏

  तलाठी:- ज्योती इंदल गुसिंगे
  Arjitsingal@gmail.com
  Youtube Channel 🎥
  https://youtube.com/channel/UCbVfiI658_VbzuBk8CO_dyg
  https://www.youtube.com/watch?v=51fN45MEAxo 
  https://www.youtube.com/watch?v=H9poaxnvy5A
  खालिल लिंक वरुन डाऊनलोड करा👇


  संकलन व प्रसिद्धी
  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ

  २७ जानेवारी, २०२२

  गाव नमुना 8ब,8ड ब,10 तेरीज file..


  तलाठी यांनी सेवेत आल्यावर त्यांनी कोणते कार्य करावे कोणती नमुने दप्तरी असावे तलाठी यांचे कार्य व कर्तव्ये हे महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमात दिले आहे आणी त्या नुसार तलाठी हे करतही असतात .. बदलत्या काळानुसार यात बदल होत आहेत .. तलाठी दप्तरात काही नमुने ऑनलाईन सुद्धा झालेले आहे . त्या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून तलाठी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रातील वसुली साठी आवश्यक गाव नमुना 8 ब हा सहज व सोप्या पद्धतीने एक्सल शीट कसा तयार करावा या बाबत व्हिडिओ व एक्सल file  (8 ब )8 ड)10 तेरीज ( 1 ची तेरीज ) ऑटोमॅटिक तलाठी:-ज्योती इंदल गुसिंगे रा. जि.जालना ता.अंबड गांव. निहालसिंगवाडी ता. अमळनेर जि. जळगांव 

  यांनी सर्वांन साठी उपलब्ध करून दिले आहे. 

  खालील प्रमाणे त्यात बदल करून काम करू शकतो

   अ.क्र. सुचना करावयाची कार्यपध्दती

  गावाचे नाव बदलवणे गावाचे नाव शिट वर वर्ष व गावाचे नाव बदलवणे

  तेरीज १ तेरीज १ ले पान या शिट गोषवारा वर कोणतेही काम करु नये.

  खातेदाराचे नाव गावाचे ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील नावे कॉपी करुन पेस्ट करावी

  एकूण क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी.) गावाचे ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील एकुण क्षेत्र कॉपी करुन पेस्ट करावी

  मागील थकबाकी मागील वर्षी ८ ब मधे ज्या खातेदार यांचे खात्यावर जी थकबाकी असेल ती रक्कम नमुद करावी

  आकारणी गावाचे कृषीक (शेतीचे) ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील आकारणी ची रक्कम कॉपी करुन पेस्ट करावी

  आकारणी गावाचे अकृषीक ( बिनशेती ) ८ अ मधील खातेदार यांची यादीतील आकारणी ची रक्कम कॉपी करुन पेस्ट करावी

  पावती नं.                या ठिकाणी ज्या खाते क्रमांकाची पावती आहे त्यांचे नावासमोरील कॉलममध्ये शेतसारा किर्द मधील पावती क्रमा

  पावती दिनांक या ठिकाणी ज्या खाते क्रमांकाची पावती आहे त्यांचे नावासमोरील कॉलममध्ये शेतसारा किर्द मधील पावतीचा दिनांक टाकावा

  १० एकूण वसुली या ठिकाणी ज्या खाते क्रमांकाची पावती आहे त्यांचे नावासमोरील कॉलममध्ये शेतसारा किर्द मधील पावतीची एकुण रक्कम टाका

  ११ संपर्क याबाबत कुठलीही अडचण असल्यास खालिल मेल वर संपर्क करावा.             Arjitsingal@gmail.com


  8ब,8ड,10 ची तेरीज एक्सल file

   
                                                                           8 ब प्रींट करणे बाबत  संकलन

  कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ