• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २५ मार्च, २०१६

  माहीतीचा अधिकार २००५ नुसार कलम ४ अन्वये स्वंयप्रेरणेने करावयाची कार्यवाही नमुना पुस्तीका.

  माहीतीचा अधिकार २००५ नुसार कलम ४ अन्वये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने 
  # आपली रचना कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशिल.
  # आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये 
  # निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती 
  # जनमाहीती अधिकाऱ्यांची नावे ,पदनाम आणि इतर तपशिल.
  # प्रत्येक माहीती ,विस्तुत प्रमाणात आणि लोकांना सहजपणे 
  उपलब्ध होईल अशा स्वरुपात आणि अशा रीतीने ' प्रसारित" करणे 
  ईत्यादी सर्व स्वरुपाची माहीती माहीतीचा अधिकार २००५ नुसार कलम ४ अन्वये
  आपनहुन प्रसिध्द करणे ही यादी प्रत्येक संचालयास विभागाकडुन प्रसिध्द होणे 
  बंधनकारक आहे.
  करिता "संगणकीकरणासाठीचा कृती आराखडा " pdf स्वरुपात खलिल लिंक वरुन मिळवा.


  संदर्भ :- यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी,(यशदा) पुणे
               www.yashada.org 


  ३ मार्च, २०१६

  कायदा माहीतीचा अन् अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा.


   सर्व शासकिय कर्मचारी व अधिकारी यांना त्यांचे दैनदिन कार्यात मदत होण्याचे दृष्टीणे यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी,(यशदा) पुणे यांचे वतीने १) माहीतीचा अधिकार अधिनियम २००५ २) महाराष्ट्र शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ ३) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ या तीन कायद्यांची माहीती देणारे अधिकृत पुस्तक 'कायदा माहीतीचा अन् अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा" हे पुस्तक (यशदा) पुणे यांनी त्यांचे संकेत स्थळावर PDF स्वरुपात उपल्बध करुन दिले आहे.खालिल लिंक चा उपयोग करुन आपन ते पुस्तक( PDF ) मिळवु शकाल.


  लेखक:- १) मा.श्री.शेखरगायकवाड सर (भाप्रसे) 
              २) मा.श्री. प्रल्हाद कचरे सर.(अप्परजिल्हाधिकारी)
  संदर्भ.:- यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी,(यशदा) पुणे
               www.yashada.org