• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  १४ एप्रिल, २०१७

  डॉ.संजय कुंडेटकर सर,यांची सचित्र MLRC 1966

             महसुल विभागाची सर्व कार्यपद्धती ज्‍या न‍ियमावर  आधारीत आहे.ज्‍या कायद्यानुसार संपुर्ण कामकाज चालते तो अधिनियम म्‍हणजे महाराष्‍ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 होय. सामान्‍य व्‍यक्‍तीस व कर्मचारी यांना कायदे किंवा नियमांची रचना त्‍यातील भाषेमुळे समजण्‍यास बरेच वेळेस कठीण जाते. म्‍हणुनच डॉ.संजय कुंडेटकर सर, उपजिल्‍हाधिकारी, यांनी सचित्र 1) महाराष्‍ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966  2) गाव नमुना 8  व 3) कलम 150 फेरफार नोंदवही व विवादगस्‍त नोंद ईत्‍यादी बाबत सचित्र  ( PPT) तयार केली आहे. त्‍यातील काही कलम सर्वांन साठी खालिल लिंक वर उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत आहे. 

   डॉ.संजय कुंडेटकर सर, 
  उपजिल्‍हाधिकारी,महा.शा.