• *मुख्यपृष्ठ*
 • *डाऊनलोड*
 • *सेवा विषयक*
 • *नियम व पुस्तके*
 • *शासकिय योजना*
 • *महत्वाचे*
 • *आमच्या विषयी*
 • *सर्व लेख वाचा*
 • *शोध विभाग*
 • *बदली विभाग*
 • *महाराष्ट्र लाेकसेवा हक्क अध्यादेश*
 • *प्रश्न येथे विचारा*
 • *संगणक विभाग*
 • *डॉ.संजय कुंडेटकर सर,विभाग*
 • *महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे गाव नकाशे गट/सर्वे निहाय*
 • *ई-फेरफार*विभाग*
 • *सेवांतर्गत परीक्षा *विभाग*
 • *echawdi you tube chenel *
 • Sports

  महाराष्ट्रातील तलाठी संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत! सतत अपडेट होणाऱ्या या संकेतस्थळाला आणखी चांगले बनविण्यासाठी आपल्या कडे GR,ऑनलाईन विषयी माहीती व ईतर संदर्भ साहीत्य असल्यास ckamraj@outlook.com ह्या मेल id वर पाठवा.ती माहिती या संकेतस्थळावर आपल्या नावासह प्रसिध्द केली जाईल..धन्यवाद!!

  २५ डिसेंबर, २०१९

  कृषी विभागातील योजनांची माहिती.

  महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी यांचे साठी माननीय नवनाथ कोळपकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यवतमाळ यांनी अथक परिश्रमाने 53 योजनांची माहिती सर्वाना उपलब्ध करून दिली आहे खाली या योजना कश्या मिळवायच्या या बाबत सविस्तर माहिती दिली आहे या माहितीचा लाभ सर्वानी घ्यावा व इतरांना ही या योजनेची माहिती द्यावी.

  योजनांच्या महितीसाठी संबधित योजनेसमोरील शब्द टाइप करुन 9404396119 या नंबर वर WhatsApp  करा.
  *या योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू आहेत.*

  1. सूक्ष्म सिंचन योजना - *pmksy*  किंवा *ठिबक* असे टाइप करा.

  2. यांत्रिकीकरण  योजनेसाठी- *smam* किंवा *यांत्रिकीकरण*  टाइप करा.

  3. फळबागेच्या योजनांसाठी - *Horti* किवा *फळबाग* टाइप करा.

  4. पिक विमासाठी-  *पिक विमा* किवा *pmfby*  टाइप करा.

  5. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी- *mts* किवा *शेततळे* टाइप करा.

  6. गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना- *gmsavy* किंवा *अपघात विमा* असे टाइप करा.

  7. गट शेती योजनेच्या माहिती साठी - *गटशेती* किंवा  *gatsheti* टाइप करा.

  8. शेतकरी पुरस्कार बाबत माहिती साठी - *puraskar*  किंवा *पुरस्कार* टाइप करा.

  9. फवारणी सुरक्षा किट साठी- *किट* किंवा *kit* टाइप करा.

  10. फेरोमेन ट्रॅप साठी - *ट्रॅप* किंवा *Trap* टाइप करा.

  11. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानासाठी - *राफअ* किंवा *nhm*  टाइप करा.

  12. माती नमुने बाबत माहिती साठी - *soil* किंवा *माती नमुने* असे टाइप करा.

  13. रोप वाटिका परवाना साठी- *परवाना* किंवा *nursery licence* असे टाइप करा.

  14. बियाणे खते कीटक नाशके विक्री परवाना बाबत माहितीसाठी - *sf* किंवा  *कृषी केंद्र* असे टाइप करा.

  15. जैविक उत्पादन माहिती साठी - *bio* किंवा *जैविक*  टाइप करा.

  16. पाईप,पंपसंच साठी - *पंप* किंवा *pump* टाइप करा.

  17. शेतकरी मासिक बाबत माहितीसाठी- *शेतकरी* किंवा  *shetkari* टाइप करा.

  18-प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेच्या माहितीसाठी- *pmkmy*  किंवा *पेन्शन* टाइप करा.

  19. शेततळे अस्तरिकरण साठी - *अस्तरिकरण*  किंवा  *lining* टाइप करा.

  20. वन शेती योजनेसाठी- *वनशेती* किंवा  *af* टाइप करा.                                           

  21. रोप वाटिका च्या माहितीसाठी- *रोपवाटिका* किंवा *nursery*  टाइप करा.                                 

  22. नविन विहिरिसाठी- *विहिर* किंवा *well* टाइप करा.

  23. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माहिती साठी - *pmkisan* टाइप करा. 

  24. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या माहितीसाठी- *pocra* किंवा  *पोकरा*  टाइप करा. 

  25. कांदा चाळ बाबत माहिती साठी- *onion* किंवा *कांदा चाळ* असे  टाइप करा.

  26. प्लास्टीक मल्चींग बाबत माहिती साठी- *mulching*  टाइप करा.

  27. फळ बागां चे पुनरुज्जीवन बाबत माहिती साठी- *rej* टाइप करा.

  28. पक्षिरोधक व गारपीट रोधक जाळी बाबत माहितीसाठी- *abnet*   टाइप करा.

  29. हळद रोपवाटीका बाबत माहिती साठी- *turmeric* टाइप करा.

  30. हरीत गृहा बाबत माहिती साठी- *ngh* आणि *pgh* असे टाइप करा.

  31. शेड नेट हाऊस बाबत माहिती साठी- *nsh*  आणि *psh*   असे टाइप करा.

  32. अळिंबी बाबत माहितीसाठी- *mushroom* टाइप करा.

  33. पोकरा गावात रेशिम उद्योग बाबत माहिती साठी- *pseri*  तसेच रेशीम  संचालनालय  यांचे कडील योजने साठी *seri* किंवा *रेशीम* असे टाइप करा.

  34. गोदाम बांधकाम अनुदान बाबत माहिती साठी- *godown* किंवा  *गोदाम* असे टाइप करा.

  35. बीज प्रक्रिया यूनिट अनुदान बाबत माहिती साठी - *spp*  असे टाइप करा.

  36. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या माहिती साठी-  *bmkky* असे टाइप करा.

  37. मिनी राइस मिल बाबत माहिती साठी- *मिनी राइस मिल*  किंवा  *ricemill* असे टाइप करा.

  38. सूक्ष्म मुल द्रव्ये/ फॉस्फो जिप्सम(गंधक)/ जैविक खते याबाबत माहितीसाठी- *inm* असे टाइप करा.

  39. आपणास सूक्ष्म सिंचन वितरक म्हणून शासनाकडे नोंदणी करायची असल्यास- *midr* टाइप करा.

  40. मिनी दाल मिल बाबत माहिती साठी-  *mdm* असे टाइप करा.

  41. मधूमक्षिका पालन बाबत माहिती साठी- *nbee* किंवा *मध* असे टाइप करा.

  42. कीटक नाशके/ तणनाशके याबाबत माहिती साठी-  *ipm* असे टाइप करा.

  43. आत्मा बाबत माहिती साठी- *आत्मा* किंवा  *atma* असे टाइप करा.

  44. सेंद्रीय शेती बाबत माहिती साठी- *सेंद्रीय शेती* किंवा  *organic farming* असे टाइप करा. तसेच परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या माहिती साठी- *pkvy* असे टाइप करा.

  45. रबी हंगाम 2019-20 साठी हरभरा बियाणे अनुदानावर उपलब्ध आहे. याबाबत माहितीसाठी - *हरभरा अनुदान* किंवा  *gram subsidy* असे टाइप करा.

  46. शेतकरी बंधूंनो फवारणी करताना काळजी घ्या-

  https://drive.google.com/file/d/156amI-hhLa23GHy3aAIr6N4WLvD1BD2w/view?usp=drivesdk

  47. कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजने बाबत माहिती साठी -  *rad*  टाइप करा.

  48. राष्ट्रिय अन्न सुरक्षा अभियान-कडधान्य च्या मार्गदर्शक सुचनां बाबत माहितीसाठी-  * nfsm pulses* असे टाईप करा.

  49. राष्ट्रिय अन्न सुरक्षा अभियान- गळीतधान्य व तेलताड च्या मार्गदर्शक सुचनां बाबत माहितीसाठी-  * nfsm osop* असे टाईप करा.

  50. राष्ट्रिय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी बाजरी रागी) बाबत माहिती साठी- *nfsm nutri cereals* असे टाइप करा.

  51. पिकांवरिल किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प बाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांसाठी - *cropsap* असे टाइप करा.

  52. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या माहिती साठी- *baksy* असे टाइप करा.

  53. जमीन आरोग्य पत्रिका योजने बाबत माहिती साठी- *shc*  किंवा *जआप * असे टाइप करा.

  या शिवाय मा नवनाथ कोपरकर यांचे ब्लॉग वर सुद्धा सर्व माहिती उपलब्ध आहे.

  https://navnathkolapkar.blogspot.com/2019/11/blog-post_75.html?m=1  ७ टिप्पण्या:

  1. नुसती नावा पुरती आहे या योजना

   उत्तर द्याहटवा

  नमस्‍कार.....! आपन या संकेतस्थळाला भेट दिल्‍याबद्यल धन्‍यवाद.